sluta blunda för i helvete/mina gränser

sluta blunda för i helvete
jag kan inte gömma mig för era blickar
ni ser ju ändå att jag är en brun kropp en ful kropp en fin kropp oavsett vad
en annorlunda kropp
det spekuleras kring huruvida jag är brun och tjej brun och kille
brun och hen
alla andra får definiera min person får säga vad hur när och varför antingen är jag det ena eller andra
vilket är värst vilket är bäst
att reduceras till min bruna kropp
ert koloniala arv
eller
en ”pojkflicka” varför har du jeans när alla andra har kjol
sluta blunda för i helvete
har det någonsin slagit dig att jag inte måste välja
det du blundar för är jag det är allt som erbjuds
finns inget alternativ en annan dörr att öppna
och min mun kommer vara lika bister oavsett vad du väljer att tro
för du har definierat mig
du har definierat mina syskon
och du har tagit ifrån oss vår självbestämmanderätt
vi flyr från våra länder
lämnar våra familjer
gör slut med våra vänner
kommer ut stannar kvar
befinner oss i periferin MEN JAG VILL INTE DET MER
hej jag heter adori jag är en rasifierad transperson
så är det så förblir det
sluta blunda för i helvete
hej jag kommer vara en fucking nagel i ögat på dig
hej du försöker rubba mina gränser
försöker ta det som är vårt
men förstå att jag har varit på flykt hela livet och
nu är jag här
det är mina gränser du spottar på
sluta blunda för i helvete 
mina gränser år mina

av Adori Rahman, bloggar på systemkritikern.wordpress.com

deanattapoetry:

How to be a Poet

 1. Avoid clichés.
 2. When your mum loves you unconditionally say, “Mother, your love is so cliché.” 
 3. Seek rejection. 
 4. Relate to road kill.
 5. Let life crash into you.
 6. Embrace the pain of others when you have none of your own.  
 7. Write poems on your phone. 
 8. Be at one with technology and at odds with nature. 
 9. Be a natural disaster but blame society. 
 10. Be a contradiction. 
 11. Take your time to rush. 
 12. Hurry up and wait. 
 13. Do average things but expect to be great. 
 14. Look at things differently.
 15. Close your eyes and feel.
 16. Stand out in the sun and pretend to be a flower. See all people as flowers. Try and fail to be the sun. 
 17. Blame your mum. 
 18. Blame your dad. 
 19. Blame everything you never had. 
 20. Don’t rhyme without reason.
 21. Don’t hang on to the pencil shavings of life. Refuse to stay sharp, keep writing.
 22. Accept your privilege.
 23. Write about your privilege if must but accept that this will not be your best work.
 24. Redraft, redraft, redraft.
 25. Relax.
 26. Never trust a checklist.
 27. "A poem is never finished, only abandoned.
 28. Plagiarise the right way.
 29. Hope to be quoted one day. Visualise quotation marks around “your life” and live it with italicised emotions.
 30. When you are happy feel guilty. 
 31. When you are sad be secretly happy because you know it will make a great poem. 
 32. Be the cliché you don’t want to see in the world.
 33. Hide behind words, there are so many ways to be a poet that you never have to be yourself. 

 By Dean Atta

Nytt möte på onsdag!

På onsdag (1/10) har PQESI temat normkritiskt skrivande/HBTQ. Vi diskuterar gemensamt vad normkritik innebär, vilka normer som finns och på vilka sätt vi kan belysa/bryta mot/kritisera dessa i vårt skrivande. Sedan blir det skrivövningar och avslutningsvis en kort intro till queerläsning av dikter!
Kl 18:00-20:30, på RFSL-huset (Sveavägen 59) 

————————————————————————————

New Meeting on Wednesday!
On Wednesday (1/10) PQESI will have the theme; norm critical writing / LGBTQ. We discuss what norm criticism implies, which norms exist and the ways in which we can illustrate / break against/ criticize them in our writing. Finally we will have writing exercises and a brief intro to queer reading of poems!
At 18: 00-20: 30, on RFSL house (Sveavägen 59)

Dikt byggd av metaforer och liknelser.
Du är sockerdricka, bubblig och gör att det kittlas i näsan
Du är löv som prasslar i vinden likt en oskuren tofu
du är blå som stelfrusna händer
Du är en skog, grönskande och frodig
Du är ett jordskred, farlig och omtumlande

Dikt byggd av metaforer och liknelser.

Du är sockerdricka, bubblig och gör att det kittlas i näsan

Du är löv som prasslar i vinden likt en oskuren tofu

du är blå som stelfrusna händer

Du är en skog, grönskande och frodig

Du är ett jordskred, farlig och omtumlande

Dikt byggd av metaforer och liknelser.
Du är ett klassrum, rörig och pratig
Du är en ängel, fri som en fågel
Du är en borr, snurrig och högljudd
Du är en tå, instängd och fuktig
Du är en vildvittra, skrikande och högljudd.

Dikt byggd av metaforer och liknelser.

Du är ett klassrum, rörig och pratig

Du är en ängel, fri som en fågel

Du är en borr, snurrig och högljudd

Du är en tå, instängd och fuktig

Du är en vildvittra, skrikande och högljudd.

När ska det ta slut?
Hur kunde det bli såhär?
Vart kommer vägen bära mig?
I vems händer ligger min framtid?
Vem har stulit vår mänsklighet?
(frågedikt) 

När ska det ta slut?

Hur kunde det bli såhär?

Vart kommer vägen bära mig?

I vems händer ligger min framtid?

Vem har stulit vår mänsklighet?

(frågedikt) 

Varför vände hen sig bort från mig?
Vilka gömmor gömmer skatterna?
Vem skulle känna min ånger och sedan förlåta?
Vet vi verkligen inte bättre än såhär?
Hur kan vi svara på ert gnäll?

(frågedikt) 

Varför vände hen sig bort från mig?

Vilka gömmor gömmer skatterna?

Vem skulle känna min ånger och sedan förlåta?

Vet vi verkligen inte bättre än såhär?

Hur kan vi svara på ert gnäll?

(frågedikt) 

queerbetweenthelines:

LGBTQ* Poets You Should Know:

Highlighting Bisexual Poets

**this post lists poets who have gone on the record about their bisexuality 

1. Yona Wallach

2. Lord Byron

3. Paul Goodman

4. June Jordan

5. Diane DiPrima

6. James Kirkup

23 september är Bi Visibility Day, så här är några bisexuella poeter!
/ 23 September is Bi Visibility Day, so here are some bisexual poets!

Postreflektion: retoriska grepp (träffen 17/9)

—- scroll down for English—-

I onsdags hade vi poesiträff nummer två för denna termin. Denna gång tittade vi på olika retoriska grepp / stilmedel som en kan använda sig av när en skriver.

Kuriosa: Retoriska grepp/stilmedel kan delas in i troper och (stil)figurer. Trop betyder vridning, dvs. en vrider (ett) ords vanliga mening, detta gör exempelvis metaforer. ”Figurer” hänvisar inom retoriken till olika mönster eller scheman som ord kan stoppas in i, för att nå olika effekter, detta gör exempelvis isocolon.

Vi gick igenom följande retoriska grepp:

Metafor
beskriver en sak/någon genom att beskriva eller nämna något annat. 
Exempel: “Du är en buffel”, ”And your very flesh shall be a great poem”.

Liknelse
säger att en sak/någon är
 som något annat, dvs. en använder ord som “likt”, ”som”, ”liksom” mfl. Exempel: “Du är som en buffel”.

Perifras
Istället för att använda ett egennamn ge en beskrivning eller definition. Exempelvis: istället för att skriva Astrid Lindgren kan en skriva ”Pippis mamma”, eller istället för New York skriva “staden som aldrig sover”.

Exclamatio
när en utropar något!!!

Erotema
en retorisk fråga (dvs. en fråga som, i detta fall, poeten inte väntar sig få ett svar på från läsare/publik, och eventuellt svarar på själv efteråt).

Paralipsis
När en säger att en inte ska nämna något men sen ändå gör det. Exempel: “Jag kommer inte att med ett ord nämna dina snatterier, dina bedrägerier och dina eviga stölder”.

Prosopopeia
När en förmänskligar/ger liv åt något matriellt eller omänskligt, även kallat besjälning eller personifikation. Exempel: “plantorna skriker efter vatten”, “mörkret sluter sina händer kring mig”.

Apostrof
när talaren låtsas vända sig till någon/något som inte är närvarande.

Paradox
Säga något orimligt / ologiskt / omöjligt. (Paradoxer har en tendens att låta djupa fast de egentligen inte säger så mycket).  Exempel: “partiet måste dö för att leva”, “vårt vakna liv är blott en dröm”.

Isocolon
Upprepning av grammatiskt och/eller rytmiskt mönster i två satser eller meningar. 
I strikt bemärkelse ska de två satserna eller meningarna vara lika  både grammatiskt och rytmiskt (rytmiskt = ha lika många stavelser och betoningar på samma ställen), men det är inte nödvändigt. Exempel: “Vindarna leker i skogen. Fåglarna sjunger i träden”.

(Mycket av denna information, och några av exemplen, är hämtade ur “Klassisk retorik för vår tid”, av Janne Lindqvist Grinde)

Vi gjorde följande skrivövningar:

1. Metaforer
En person börjar med att skriva en metafor, i vårt fall skulle alla metaforer följa mallen ”Du är…”. Nästa person fortsätter med att kortfattat beskriva vad metaforen vill säga, och sedan lägga till en egen metafor. Exempel:
p1: Du är en ros
p2: röd och blommande
p2: du är en apelsin
p3: knottrig och doftar jul.
Poängen är inte att skriva bra metaforer, utan fritt associera och få igång fantasin. Det får gärna bli flummigt och abstrakt!

2. Retoriska frågor
Vi skickade runt ett papper där alla fick skriva varsin fråga, vilka tillsammans bildade en dikt.

3. Paradox
Vi övade alla på att skriva så många paradoxer som vi kom på. Ett sätt att göra detta på är att tänka ut motsatspar och sedan sätta in dem i meningar.

4. Isocolon
Vi övade alla på att skriva så många isocolon som vi kom på.
 

Diktanalys

Sen avslutade vi träffen med att analysera en dikt! Denna gång var det ”I rörelse” av Karin Boye, som ni kan läsa här: http://www.karinboye.se/verk/dikter/dikter/i-rorelse.shtml
Frågor vi utgick från i vår analys var:
 •  Vad är diktens budskap?
 •  Vem handlar dikten om?
 •  Vem riktar sig dikten till?
 •  Vad är diktens tema?
 •  Vad finns det för symboler i dikten?
 • Vilka retoriska grepp hittar vi i dikten? Vilken effekt har de på läsaren?

Temat för nästa träff blir normkritiskt skrivande/HBTQ! 
—————————————————————————————-

On Wednesday we held the second meet-up for this term. This time we looked at rhetorical devises/figures of speech that can be used in one’s writing.

Trivia: rhetorical devices/figures of speech can be divided into tropes and figures. Trope means twist, that is to say tropes are used to twist the usual meaning of words. Metaphores are tropes, for example. ”Figures” within rhetorics are patterns or schemes into which words can be put, to achieve various effects, and an example of this is isocolon.

We talked about the following rhetorical devices:

Metaphor
describes one thing/someone by describing or naming something else. Example: ”You are a buffalo” , ”And your very flesh shall be a great poem”.

Simile
saying a thing/someone is 
like something else, by using words such as ”like”, ”as”, ”so”, ”than” etc. Example: ”You are like a buffalo”.

Periphrasis
Instead of giving a proper name giving a description or definition. Example: writing ”Pippi’s mother” instead of Astrid Lindgren, or ”the city that never sleeps” instead of New York.

Exclamatio
Exclame something!!!

Erotema
A rhetorical question (i.e a question that, in this case, the poet does not expect to get an answer to from the reader/audience, and may answer themselves later on).

Paralipsis
Claiming you are not going to mention something, only to then mention it. Example: ”I will not with one word name your shoplifting, your frauds or  your stealing”.

Prosopopeia
Giving life or voice to something usually dead, mute or non-human, also known as personification or antromorphism. Example: ”the plants are screaming for water”, ”the darkness closes it’s hands around me”.

Apostrophe
pretending to talk to something/someone that is not present.

Paradox
Saying something unreasonable/illogical/impossible. (Paradoxes tend to sound deep, while not neccessarily meaning anything). Example: ” the Party must die to live”, ”our waking life is but a dream”.

Isocolon
Repetition of a grammatical or rhytmical pattern, in two clauses or sentences. Strictly speaking the two clauses or sentences should be identical both grammatically and rhytmically (rhytmic = use the same number of syllables with intonations in the same places), but it is not neccessary. Example: The wind plays in the trees, the birds sing in the breeze.

(Much of this information, and some of the examples, are from the book “Klassisk retorik för vår tid”, by Janne Lindqvist Grinde)

We did the following writing exercises:

1. Metaphores
One person starts by writing a metaphor, in our case they were all to follow the format ”You are…”. The next person continues by shortly describing what the metaphor is saying, and then adds a metaphor of their own. Example:
p1: you are a rose
p2: red and flowery
p2: you are an orange
p3: knobbly and smelling of Christmas
The point is not to write good metaphors but to get one’s imagination going. The metaphores don’t have to make sense.

2. Rhetorical question
We circulated a paper onto which everyone added a question, thereby creating a poem.

3. Paradox
We practiced writing as many paradoxes as we could think of. One way of doing this is first coming up with opposites and then putting them into sentences.

4. Isocolon
We practiced writing as many isocolons as we could thing of.

Analyzing poems

We ended the meet-up by analysing a poem. This time it was ”I rörelse”, by Karin Boye which can be found here: http://www.karinboye.se/verk/dikter/dikter/i-rorelse.shtml (there are links to english translations on the page!)
Theses are some of the questions we asked:
 • What is the message of the poem?
 • Who is the poem about?
 • Who is the poem for?
 • Are there a special theme for the poem?
 • What symbols are there in the poem?
 • Which rhetorical devises can we find in the poem? What effect do they have?
The theme for our next meet-up will be norm-critical writing/LGBTQ! 
Blackout poetry
"I saw more truth than poetry in the tradition: Halloween,I was following the clouds.Dark silent earth.I seemed to be walking through mysterious whispers among the hill.No living creature was in sight.”

Blackout poetry

"I saw more truth than poetry in the tradition: Halloween,
I was following the clouds.
Dark silent earth.
I seemed to be walking through mysterious whispers among the hill.
No living creature was in sight.”